نام واحد : سیدحبیب طباطبایی

 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • نشانی شرکت : گلستان-پردیس...
 • تلفن شرکت : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سیدحبیب طباطبایی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی خرما

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 12819-06
 • تاریخ مجوز : 22/03/1396
 • کد محصول : 7495412367
 • شرح محصول : بسته بندی خرما
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : 74
 • گروه 4 رقمی : 7495
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%