نام واحد : صنایع غذایی گلدیس رویا

نام محصول : انواع ادویه فرآوری شده

 • سریال مجوز : 200308000000
 • شماره مجوز : 97-007
 • تاریخ مجوز : 23/10/1397
 • کد محصول : 1549312383
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 13,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%