نام واحد : مهدی قمی فروشانی

 • استان : اصفهان
 • شهر : خمینی شهر
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******313جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مهدی قمی فروشانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی صنایع غذایی خمینی شهر

نام محصول : بسته بندی انواع شیرینی و فرآورده های قنادی سنتی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 1310750/18776
 • تاریخ مجوز : 16/03/1396
 • کد محصول : 7495412400
 • شرح محصول : بسته بندی انواع شیرینی و فرآورده های قنادی سنتی
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : 74
 • گروه 4 رقمی : 7495
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%