نام واحد : حسین

 • استان : تهران
 • شهر : یکی از محل های مجاز
 • نشانی شرکت : "شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حسین عزیزی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع مربا

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 35417
 • تاریخ مجوز : 20/04/1396
 • کد محصول : 1513412311
 • شرح محصول : انواع مربا
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1513
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%