نام واحد : صنایع غذایی بهامین تک خارک

 • استان : سمنان
 • شهر : شاهرود
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******273جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان صنعت 10
 • تلفن واحد : *******273جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بهنام زمان
 • تلفن مدیر : *******919جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شاهرود

نام محصول : نقل بدون مغز

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 123/35078
 • تاریخ مجوز : 03/09/1392
 • کد محصول : 1543512428
 • شرح محصول : نقل بدون مغز
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1543
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%