نام واحد : ابراهیمی

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : بلوار سیبویه...
 • تلفن شرکت : *******713جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : جواد ابراهیمی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع آبنبات

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 15879
 • تاریخ مجوز : 18/03/1396
 • کد محصول : 1543312404
 • شرح محصول : انواع آبنبات
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1543
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%