نام واحد : برنا بست پارسیان

نام محصول : انواع آب میوه مرکبات از میوه تازه (تولید شده از کنسانتره نمی باشد)

 • سریال مجوز : 200308000000
 • شماره مجوز : 50174
 • تاریخ مجوز : 24/07/1397
 • کد محصول : 1513412560
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%