نام واحد : ابراهیمی

نام محصول : انواع نبات

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 44083
 • تاریخ مجوز : 24/07/1396
 • کد محصول : 1543412423
 • شرح محصول : انواع نبات
 • ظرفیت : 730 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1543
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%