نام واحد : سید علی اصغر مهدی زاده اردکانی

نام محصول : روغن خام کنجد

 • سریال مجوز : 200309000000
 • شماره مجوز : 22282
 • تاریخ مجوز : 30/04/1397
 • کد محصول : 1514412320
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%