نام واحد : فرشید پورمختار

نام محصول : "انواع غذاهای آماده و نیمه آماده کنسروی (انواع خوراک ،خورشت و سایر انواع غذا)"

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 34795
 • تاریخ مجوز : 18/04/1396
 • کد محصول : 1549412574
 • شرح محصول : "انواع غذاهای آماده و نیمه آماده کنسروی (انواع خوراک ،خورشت و سایر انواع غذا)"
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1549
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%