نام واحد : بازرگانی بین الملل دنیای معتمد پارسه

 • استان : خوزستان
 • شهر : شوش
 • نشانی شرکت : میدان ونک...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مجتبی کحال زاده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : شکر تصفیه شده سفید حاصل از چغندر قند

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 06-30405
 • تاریخ مجوز : 22/06/1396
 • کد محصول : 1542512310
 • شرح محصول : شکر تصفیه شده سفید حاصل از چغندر قند
 • ظرفیت : 250,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1542
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%