نام واحد : منوچهر رمضانی

نام محصول : "انواع برگرها، کباب لقمه و فرآورده های مشابه تهیه شده از گوشت قرمز چرخ شده"

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 15851/123
 • تاریخ مجوز : 03/04/1396
 • کد محصول : 1511512403
 • شرح محصول : "انواع برگرها، کباب لقمه و فرآورده های مشابه تهیه شده از گوشت قرمز چرخ شده"
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1511
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%