نام واحد : منوچهر رمضانی

نام محصول : "انواع ناگت، جوجه کباب، شنیسل، بال سوخاری، مرغ سوخاری، کردن بلو و فرآورده های مشابه ازگوشت طیور"

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 15851/123
 • تاریخ مجوز : 03/04/1396
 • کد محصول : 1511512408
 • شرح محصول : "انواع ناگت، جوجه کباب، شنیسل، بال سوخاری، مرغ سوخاری، کردن بلو و فرآورده های مشابه ازگوشت طیور"
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1511
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%