نام واحد : توسعه بهار کاران هخامنش

نام محصول : چاشنی غذا

 • سریال مجوز : 200309000000
 • شماره مجوز : 1711437/120
 • تاریخ مجوز : 12/12/1396
 • کد محصول : 1549412412
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%