نام واحد : حجت اسدی زید آبادی

 • استان : کرمان
 • شهر : سیرجان
 • نشانی شرکت : سیرجان بلوار...
 • تلفن شرکت : *******344جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : نصرت آباد
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حجت اسدی زیدآبادی
 • تلفن مدیر : *******939جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 10345
 • تاریخ مجوز : 09/03/1396
 • کد محصول : 7495412325
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 1,250 تن
 • گروه 2 رقمی : 74
 • گروه 4 رقمی : 7495
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%