نام واحد : پریناز پیش دادیان

نام محصول : انواع غذاهای آماده و نیمه آماده کنسروی (انواع خوراک |خورشت و سایر انواع غذا)

 • سریال مجوز : 200309000000
 • شماره مجوز : 15899
 • تاریخ مجوز : 07/06/1397
 • کد محصول : 1549412574
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%