نام واحد : محمود حیدری بجستانی

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : بجستان
 • نشانی شرکت : میدان آزادی...
 • تلفن شرکت : *******533جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کمربندی جنب مجتمع خدماتی رفاهی المهدی
 • تلفن واحد : *******515جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمود حیدری بجستانی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : یخ خوراکی قالبی

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 120/1485199
 • تاریخ مجوز : 03/05/1394
 • کد محصول : 1549412448
 • شرح محصول : یخ خوراکی قالبی
 • ظرفیت : 1,250 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1549
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%