نام واحد : خوشه گندم آتا آریا

 • استان : تهران
 • شهر : یکی از محل های مجاز
 • نشانی شرکت : "میدان خراسان...
 • تلفن شرکت : *******213جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سمیه گنجی
 • تلفن مدیر : *******919جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نان ساندویچی منجمد

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 31819
 • تاریخ مجوز : 28/03/1396
 • کد محصول : 1541412347
 • شرح محصول : نان ساندویچی منجمد
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1541
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%