نام واحد : سید رسول موسوی مدنی

 • استان : اصفهان
 • شهر : خمینی شهر
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی رازی
 • تلفن شرکت : *******313جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سیدرسول موسوی مدنی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی صنایع غذایی خمینی شهر

نام محصول : انواع شکلات

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 1308232/49959
 • تاریخ مجوز : 10/07/1396
 • کد محصول : 1543312378
 • شرح محصول : انواع شکلات
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1543
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%