نام واحد : داریوش رستمی

 • استان : تهران
 • شهر : یکی از محل های مجاز
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : داریوش رستمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : "انواع غذاهای آماده و نیمه آماده کنسروی (انواع خوراک ،خورشت و سایر انواع غذا)"

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 46426
 • تاریخ مجوز : 28/06/1396
 • کد محصول : 1549412574
 • شرح محصول : "انواع غذاهای آماده و نیمه آماده کنسروی (انواع خوراک ،خورشت و سایر انواع غذا)"
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1549
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%