نام واحد : کشتزار طیبعت ایرانیان

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : خیابان شهید...
 • تلفن شرکت : *******443جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : بهروز آقائی کویکی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی انواع روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 112/7/625924
 • تاریخ مجوز : 11/03/1396
 • کد محصول : 7495412320
 • شرح محصول : بسته بندی انواع روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : 74
 • گروه 4 رقمی : 7495
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%