نام واحد : آرکا گستر قزوین

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : شهرک کوثر...
 • تلفن شرکت : *******281جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : پیر یوسفیان ابتدای خیابان اصلی روبروی بانک تجارت
 • تلفن واحد : *******281جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا کاظمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : "خیار شور، غیر کنسروی"

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 127/15074
 • تاریخ مجوز : 18/04/1392
 • کد محصول : 1513512451
 • شرح محصول : "خیار شور، غیر کنسروی"
 • ظرفیت : 75 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1513
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%