نام واحد : مجتمع فرآورد های لبنی وبستنی طلایه داران جاوید ماندگار

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : خ ولیعصر پل...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "نظرآباد ، خیابان کاج ، شماره قطعه G120 از بلوک غذایی"
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : منوچهر جاوید
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع بستنی بر پایه شیر

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 100/138726
 • تاریخ مجوز : 05/11/1392
 • کد محصول : 1520412748
 • شرح محصول : انواع بستنی بر پایه شیر
 • ظرفیت : 4,050 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%