نام واحد : جمیل حریریان

 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبیل
 • نشانی شرکت : اردبیل -میدان...
 • تلفن شرکت : *******451جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : میدان صنعت - خیابان سرو 1 - قطعه 398
 • تلفن واحد : *******453جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : جمیل حریریان
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اردبیل 2

نام محصول : سالاد الویه

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 125 / 5452
 • تاریخ مجوز : 08/03/1395
 • کد محصول : 1549412454
 • شرح محصول : سالاد الویه
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1549
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%