نام واحد : فرآورده های گوشتی و مواد غذایی صدف درخشان تهرانیان

 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • نشانی شرکت : : سمنان میدان...
 • تلفن شرکت : ********023جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سمنان شهرک صنعتی شرق خیابان کارفرمایانپنجم قطعه 231
 • تلفن واحد : ********023جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سمنان

نام محصول : "انواع غذاهای آماده و نیمه آماده غیر کنسروی (انواع خوراک، خورشت و سایر انواع غذا و پیش غذا)"

 • سریال مجوز : 350423000000
 • شماره مجوز : 123/59498
 • تاریخ مجوز : 29/11/1396
 • کد محصول : 1549412575
 • شرح محصول : فلافل
 • ظرفیت : 810 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%