نام واحد : کشت و صنعت ایران سوژا

 • استان : خوزستان
 • شهر : دزفول
 • نشانی شرکت : خیابان امام...
 • تلفن شرکت : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان تالار گلستان
 • تلفن واحد : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عبدالمجید مدیری
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی دزفول 2

نام محصول : انواع شربت از مرکبات

 • سریال مجوز : 350423000000
 • شماره مجوز : 13979 - 06
 • تاریخ مجوز : 30/03/1396
 • کد محصول : 1513512516
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 540 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%