نام واحد : نوین بانژ کاوه

 • استان : مرکزی
 • شهر : ساوه
 • نشانی شرکت : تهران خیابان...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "منطقه ویژه اقتصادی کاوه، قطعات 305 الی 308 و 325 الی 328"
 • تلفن واحد : *******864جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد سیفی محمدزاده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کاوه

نام محصول : روغن نیمه جامد تصفیه شده کلزا

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 39478
 • تاریخ مجوز : 03/11/1395
 • کد محصول : 1514512383
 • شرح محصول : روغن نیمه جامد تصفیه شده کلزا
 • ظرفیت : 8,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1514
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%