نام واحد : علیرضا ایازی

 • استان : اصفهان
 • شهر : شاهین شهر و میمه
 • نشانی شرکت : خیابان عسگریه...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "خیابان طلایه داران 15، ضلع جنوبی خیابان مذکور، واحد 4"
 • تلفن واحد : *******313جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علیرضا ایازی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ اصفهان

نام محصول : کشک پاستوریزه

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 47040/1337478
 • تاریخ مجوز : 27/06/1396
 • کد محصول : 1520412719
 • شرح محصول : کشک پاستوریزه
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%