نام واحد : تولیدی فرآورده های لبنی سبز شکوفه سراب

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : سراب
 • نشانی شرکت : سراب-روستای...
 • تلفن شرکت : *******414جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : روستای بیجند
 • تلفن واحد : *******431جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : وحید سلوکی بجندی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پنیر سفید ایرانی (پنیر رسیده در آب نمک)

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 25732
 • تاریخ مجوز : 22/05/1392
 • کد محصول : 1520512583
 • شرح محصول : پنیر سفید ایرانی (پنیر رسیده در آب نمک)
 • ظرفیت : 312 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%