نام واحد : سید جلال موسوی

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : رضا شهر...
 • تلفن شرکت : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز یک-صنعت 5- قطعه 204
 • تلفن واحد : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید جلال موسوی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی توس

نام محصول : "تارت، دونات، پیراشکی و سایر انواع شیرینی آردی"

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 120/1618458
 • تاریخ مجوز : 02/11/1395
 • کد محصول : 1541412348
 • شرح محصول : "تارت، دونات، پیراشکی و سایر انواع شیرینی آردی"
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1541
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%