نام واحد : سعید خانگلی نیا

 • استان : ایلام
 • شهر : مهران
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******842جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : *******843جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سعید خانگلی نیا
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مهران

نام محصول : یخ خوراکی قالبی

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 122/14379
 • تاریخ مجوز : 22/09/1395
 • کد محصول : 1549412448
 • شرح محصول : یخ خوراکی قالبی
 • ظرفیت : 4,500 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1549
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%