نام واحد : آذین تک ماندگار پارسیان

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : "شهرک شکوهیه،...
 • تلفن شرکت : ********025جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "فاز دو، خیابان شهید بروجردی، خیابان سوم، قطعه G224"
 • تلفن واحد : ********025جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سعید غفاری حصار
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شکوهیه

نام محصول : انواع برگرها و انواع فرآورده مشابه از گوشت طیور

 • سریال مجوز : 350423000000
 • شماره مجوز : 3120
 • تاریخ مجوز : 13/02/1396
 • کد محصول : 1511512409
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 1,100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%