نام واحد : دلفین خاکستری البرز

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : خیابان شیخ...
 • تلفن شرکت : *******282جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "خیابان سهروردی، خیابان شیخ بهایی، نرسیده به حکمت سوم"
 • تلفن واحد : *******282جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عبداله هادی نژاد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خصوصی البرز

نام محصول : گوشت گوسفند تازه بسته بندی شده

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 127/17025
 • تاریخ مجوز : 02/05/1392
 • کد محصول : 1511412475
 • شرح محصول : گوشت گوسفند تازه بسته بندی شده
 • ظرفیت : 625 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1511
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%