نام واحد : وش آب بریس

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : چاه بهار
 • نشانی شرکت : بلوار قدس -...
 • تلفن شرکت : *******545جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده ساحلی سه راهی بریس چابهار
 • تلفن واحد : *******545جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عبدالقادر عیدوکی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : آب آشامیدنی بدون گاز (بدون افزودنی)

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 114/15409
 • تاریخ مجوز : 26/04/1392
 • کد محصول : 1554512306
 • شرح محصول : آب آشامیدنی بدون گاز (بدون افزودنی)
 • ظرفیت : 75,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1554
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%