نام واحد : بلورین قند قشم

 • استان : منطقه آزاد قشم
 • شهر : قشم
 • نشانی شرکت : قشم تولا سایت...
 • تلفن شرکت : *******763جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : *******763جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد صالحی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کابلی

نام محصول : قند کله حتی به صورت شکسته شده

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 13839
 • تاریخ مجوز : 16/05/1392
 • کد محصول : 1542412319
 • شرح محصول : قند کله حتی به صورت شکسته شده
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1542
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%