نام واحد : ناصر

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : شبستر
 • نشانی شرکت : یکی از شهرک...
 • تلفن شرکت : *******471جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "خیابان میشو یک غربی،قطعه 100"
 • تلفن واحد : *******414جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ناصر مسلمی علی شاه
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شبستر

نام محصول : انواع کلوچه

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 49819
 • تاریخ مجوز : 04/11/1394
 • کد محصول : 1541412321
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1541
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%