نام واحد : تعاونی تولید و بسته بندی قند شهد ضیافت سعادت 7252

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : هریس
 • نشانی شرکت : خ شیخ شهاب...
 • تلفن شرکت : *******426جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "بلوار بیست و چهار شمالی،قطعات30010 و 30011"
 • تلفن واحد : *******426جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : قاسم سعادت
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بیلوردی (هریس)

نام محصول : قند کله حتی به صورت شکسته شده

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 63996
 • تاریخ مجوز : 10/12/1393
 • کد محصول : 1542412319
 • شرح محصول : قند کله حتی به صورت شکسته شده
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1542
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%