نام واحد : کیمیا رشد سپاهان

 • استان : اصفهان
 • شهر : شاهین شهر و میمه
 • نشانی شرکت : ابتدای خیابان...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان کار آفرینان 8 - انتهای فرعی 1/8 پلاک16
 • تلفن واحد : *******313جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید احمد احمدی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ اصفهان

نام محصول : مکمل خوراک دام

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 27436/1337493
 • تاریخ مجوز : 18/04/1396
 • کد محصول : 1533512317
 • شرح محصول : مکمل خوراک دام
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1533
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%