نام واحد : حسن احمدی

 • استان : زنجان
 • شهر : خرمدره
 • نشانی شرکت : خرمدره
 • تلفن شرکت : *******242جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : روستای سوکهریز
 • تلفن واحد : *******243جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن احمدی
 • تلفن مدیر : *******919جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : رشته غذایی

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 118/21962
 • تاریخ مجوز : 15/09/1393
 • کد محصول : 1544312332
 • شرح محصول : رشته غذایی
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1544
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%