نام واحد : تعاونی تولید رشته اش زرین گندمک درگز

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : درگز
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******582جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی درگز نبش صنعت5قطعات 148و149
 • تلفن واحد : *******582جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهدی حاتمی گلریز
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : رشته آش

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 120/1303927
 • تاریخ مجوز : 08/04/1392
 • کد محصول : 1544412334
 • شرح محصول : رشته آش
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1544
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%