نام واحد : الین قند شیرین کام

 • استان : اردبیل
 • شهر : اردبیل
 • نشانی شرکت : خ آیت الله...
 • تلفن شرکت : ********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان سرو 5- قطعات 312 و 290
 • تلفن واحد : ********045جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اردبیل 2

نام محصول : بسته بندی قند و شکر

 • سریال مجوز : 350424000000
 • شماره مجوز : 125/23074
 • تاریخ مجوز : 09/07/1397
 • کد محصول : 7495412324
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%