نام واحد : تولیدی بازرگانی خدماتی دارسو ارس

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : کنارک
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار صنعت
 • تلفن واحد : *******543جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمید تیموری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کنارک

نام محصول : کنسرو ماهی تن

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 114/01/2049
 • تاریخ مجوز : 16/01/1396
 • کد محصول : 1512512366
 • شرح محصول : کنسرو ماهی تن
 • ظرفیت : 3,600 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1512
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%