نام واحد : تولیدی جام کیک دیر گروه 3854

 • استان : بوشهر
 • شهر : دیر
 • نشانی شرکت : خیابان شهید...
 • تلفن شرکت : *******772جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان تکاوران
 • تلفن واحد : *******773جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عبدالمجید فولادی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سایر انواع نان حجیم از آرد گندم

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 119115204
 • تاریخ مجوز : 13/06/1395
 • کد محصول : 1541512354
 • شرح محصول : سایر انواع نان حجیم از آرد گندم
 • ظرفیت : 375 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1541
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%