نام واحد : تعاونی گلاب گیران مشیز

 • استان : کرمان
 • شهر : بردسیر
 • نشانی شرکت : بلوار جمهوری...
 • تلفن شرکت : *******341جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : روستای ناصر آباد در محل استیجاری
 • تلفن واحد : *******341جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علیرضا عکاق زاده
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع عرقیات گیاهی (به استثناء گلاب)

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 20935
 • تاریخ مجوز : 24/04/1392
 • کد محصول : 1549412573
 • شرح محصول : انواع عرقیات گیاهی (به استثناء گلاب)
 • ظرفیت : 60 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1549
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%