نام واحد : فرهاد جعفری زاده شیرازی

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : بلوار سیبویه...
 • تلفن شرکت : ********071جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "پژوهش شمالی ، خیابان 256 ، سمت چپ سوله سوم ، تلفن : 09171128933"
 • تلفن واحد : ********071جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فرهاد جعفری زاده شیراز
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ شیراز (جرسقان)

نام محصول : "تارت، دونات، پیراشکی و سایر انواع شیرینی آردی"

 • سریال مجوز : 350426000000
 • شماره مجوز : 19258
 • تاریخ مجوز : 04/04/1396
 • کد محصول : 1541412348
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%