نام واحد : صنایع غذائی نیک سیرت صوفیان

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : شبستر
 • نشانی شرکت : ورودی روستای...
 • تلفن شرکت : *******472جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "ورودی روستای گروس ،دست راست"
 • تلفن واحد : *******472جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نوقا

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 42714
 • تاریخ مجوز : 27/08/1392
 • کد محصول : 1543412421
 • شرح محصول : نوقا
 • ظرفیت : 65 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1543
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%