نام واحد : صادرات پسته خندان کرمان

 • استان : کرمان
 • شهر : کرمان
 • نشانی شرکت : بزرگراه امام...
 • تلفن شرکت : ********034جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "بزرگراه امام رضا ، جنب پست برق زنگی آباد (در محل استیجاری)"
 • تلفن واحد : ********034جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : جهانگیر ارجمند کرمانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع دانه و میوه آجیلی فرآوری شده

 • سریال مجوز : 350427000000
 • شماره مجوز : 10312
 • تاریخ مجوز : 09/03/1396
 • کد محصول : 1549412503
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%