نام واحد : محمدقاسم رضائی پور

 • استان : مرکزی
 • شهر : اراک
 • نشانی شرکت : خیابان شهید...
 • تلفن شرکت : ********086جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "خیابان ارغوان 2، قطعه شماره 39-A"
 • تلفن واحد : ********086جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ایبک اباد

نام محصول : قند کله حتی به صورت شکسته شده

 • سریال مجوز : 350427000000
 • شماره مجوز : 39400
 • تاریخ مجوز : 12/10/1396
 • کد محصول : 1542412319
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%