نام واحد : فرهاد فربخش

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : شهرک انصاریه...
 • تلفن شرکت : ********024جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سایت بانوان- واحد 31
 • تلفن واحد : ********024جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی زنجان یک

نام محصول : انواع کیک

 • سریال مجوز : 350427000000
 • شماره مجوز : 118/49468
 • تاریخ مجوز : 20/12/1397
 • کد محصول : 1541412328
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%