نام واحد : تعاونی صنایع ضیافت شمال فارس

 • استان : فارس
 • شهر : خرم بید
 • نشانی شرکت : خیابان باغ...
 • تلفن شرکت : *******752جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 2 جاده قدیم قادر اباد شیراز
 • تلفن واحد : *******752جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مرتضی ابراهیمی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سیر ترشی

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 35638
 • تاریخ مجوز : 26/04/1392
 • کد محصول : 1513512448
 • شرح محصول : سیر ترشی
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1513
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%