نام واحد : هادی حقانی

 • استان : گلستان
 • شهر : کردکوی
 • نشانی شرکت : کوی...
 • تلفن شرکت : ********017جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : روستای سرکلاته
 • تلفن واحد : ********017جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نان بستنی

 • سریال مجوز : 350427000000
 • شماره مجوز : 128/2/40871
 • تاریخ مجوز : 05/09/1396
 • کد محصول : 1541512312
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%