نام واحد : فرآورده های نگین گوشت مهاباد

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : مهاباد
 • نشانی شرکت : نبوت غربی...
 • تلفن شرکت : *******442جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : ******444جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مصطفی عبداله پور
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مهاباد

نام محصول : انواع برگرها و انواع فرآورده مشابه از گوشت طیور

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 112/7/400963
 • تاریخ مجوز : 03/07/1393
 • کد محصول : 1511512409
 • شرح محصول : انواع برگرها و انواع فرآورده مشابه از گوشت طیور
 • ظرفیت : 370 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1511
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%