نام واحد : فرآورده های نگین گوشت مهاباد

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : مهاباد
 • نشانی شرکت : نبوت غربی...
 • تلفن شرکت : *******442جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : ******444جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مصطفی عبداله پور
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مهاباد

نام محصول : "انواع غذاهای آماده و نیمه آماده غیر کنسروی (انواع خوراک، خورشت و سایر انواع غذا و پیش غذا)"

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 112/7/400963
 • تاریخ مجوز : 03/07/1393
 • کد محصول : 1549412575
 • شرح محصول : "انواع غذاهای آماده و نیمه آماده غیر کنسروی (انواع خوراک، خورشت و سایر انواع غذا و پیش غذا)"
 • ظرفیت : 40 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1549
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%