نام واحد : تولیدی کالا آوران یاس سپید

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : خ سهروردی...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "خ حاتم راد، خ تیهو (6)، خ بلبل (2/6)، قطعه شماره 42 از بلوک 38B23"
 • تلفن واحد : *******213جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد حسین آقاطاهر
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : "عصاره (بنیان) نوشابه سیاه، گاز دار غیر الکلی"

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 55740
 • تاریخ مجوز : 07/09/1394
 • کد محصول : 1549412340
 • شرح محصول : "عصاره (بنیان) نوشابه سیاه، گاز دار غیر الکلی"
 • ظرفیت : 190 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1549
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%