نام واحد : خدمات و تولیدی آسوده سازان یاران

 • استان : مازندران
 • شهر : آمل
 • نشانی شرکت : شهرک غرب-...
 • تلفن شرکت : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز یک- قطعه 41 - پلاک 16 فرعی
 • تلفن واحد : ********011جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی آمل(امام زاده عبدالله)

نام محصول : سوسیس سویا

 • سریال مجوز : 350427000000
 • شماره مجوز : 701/48500
 • تاریخ مجوز : 09/08/1396
 • کد محصول : 1549512497
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%